Itinerari adaptat

Desnivells

Segons el Decret 135/1995  (Art.20 i annex 2 2.2)

No hi haurà cap escala ni graó aïllat
(a l'accés s'admet un desnivell de ≤ 2cm, s'arrodonirà o aixanfranarà el cantell a 45 graus).

Els desnivells que poguessin  existir se salvaran mitjançant rampes adaptades, en les condicions establertes a l'annex 2.

D'aqui poc us penjaré una reflexió unes fotografies sobre aquest tema.