Una barrera menys!


Ahir el Parlament de Catalunya va aprovar la llei que garantirà que les persones amb discapacitat que van acompanyades per gossos guia puguin entrar en establiments, transports, espais públics...

UnA bArReRa MeNySsssss!